Τελευταία νέα
Αναζήτηση
Είσοδος μέλους
Συμβεβλημένοι ιατροί Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οδηγός θεμελίωσης σύνταξης
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία
Διαφημίσεις
Εφημερεύοντα Φαρμακεία

Τρίτο (3ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Διαδικασία δομημένης συνέντευξης

Κατά το τρίτο στάδιο επιλογής Προϊσταμένων το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης καλείται να διαμορφώσει γνώμη όσον αφορά την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης στο Δημόσιο.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται σε κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης, οι πέντε κλίμακες αξιολόγησής τους (επίπεδο ανεπαρκές, οριακά αποδεκτό, πολύ καλό και εξαιρετικό) αλλά και οι όροι αποτελούν στοιχεία που σκιαγραφούν το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών.

 

Δεύτερο (2ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων–  Γραπτή εξέταση

Το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου της γραπτής εξέτασης για την επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

Συνημμένα:
Download this file (Epilogi_proistamenn_2oStadio_01102014.pdf)Epilogi_proistamenn_2oStadio_01102014.pdf270 Kb
 

Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων–  Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης καιΤμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 84, 85 και 86 του ΥΚ, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν

Συνημμένα:
Download this file (Epilogi_proistamenn_1oStadio_01102014.pdf)Epilogi_proistamenn_1oStadio_01102014.pdf279 Kb
 

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Διαβάστε στη συνημμένη εγκύκλιο πότε, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών–βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διενεργείται πλέον υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση (συναίνεση) του ενδιαφερόμενου, από τις καθ' ύλην αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Τροποποίηση  των  διατάξεων  του  Π.Δ. 318/92   περί  αξιολόγησης  των  ΔΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 250 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 150/Α'/08‐08‐14), τροποποιούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 318/92 και οι διατάξεις του Ν.4250/14. Σας γνωστοποιούμε τον νόμο, καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27‐08‐11 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση του προσωπικού, μέσα στις προθεσμίες που τίθενταυ.

Συνημμένα:
Access this URL (/arxeia/ypallilikos kodikas/4281_2014-Tropopoiisi_Diataxewn_Axiologisis_DY.pdf)ypallilikos0 Kb
 
Διαφημίσεις
Ο καιρός τώρα
Αθήνα 12 °C
Θεσσαλονίκη 13 °C
Πάτρα 16 °C
  24.11.2014 Ferienhaus Ostsee
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων